Waterfall

Оновлено: 09.06.2022

Waterfall - модель процесу розробки програмного забезпечення, у якій процес розробки виглядає як потік, що послідовно проходить фази життєвого циклу програмного забезпечення.