constructor

Оновлено: 09.03.2023

приклад

let bool = false;
let text = bool.constructor;

Визначення та використання

Властивість constructorповертає функцію, яка створила логічний прототип.

Для логічних значень JavaScript constructorвластивість повертає:

функція Boolean() { [власний код] }

Синтаксис

boolean.constructor

Повернене значення

функція Boolean() { [власний код] }