lastIndex

Оновлено: 09.03.2023

приклад

let text = "The rain in Spain stays mainly in the plain";
let pattern = /ain/g;

let result = "";
while (pattern.test(text)==true) {
  result += "Found at pos " + pattern.lastIndex + "<br>";
}

Визначення та використання

Властивість lastIndex визначає індекс, з якого починається наступний збіг.

Примітка. Ця властивість працює, лише якщо встановлено модифікатор "g".

Ця властивість повертає ціле число, яке визначає позицію символу відразу після останнього збігу, знайденого методами exec() або test().

Примітка: exec() і test() скидають lastIndex до 0, якщо вони не знаходять відповідності.

Підтримка браузера

lastIndex

Переглянути сумісність з Can I use?

lastIndex

Синтаксис

RegExpObject.lastIndex

Повернене значення

Type Description
Number An integer that specifies the character position immediately after the last match found by exec( ) or test( ) methods