anchor()

Оновлено: 09.03.2023

Приклад

let text = "Hello World!";
let result = text.anchor("Chapter 10");

Визначення та використання

String anchor() не підтримується в JavaScript.

Уникайте його використання.

Він може перестати працювати у вашому браузері в будь-який момент.

Метод anchorповертає рядок, вбудований у тег <a>:

<a name="anchorname">рядок</a>

Синтаксис

string.anchor("name")

Параметри

Parameter Description
name Required.The name of the anchor.

Повернене значення

Рядок, вбудований у тег <a>.