charAt()

Оновлено: 09.03.2023

Приклади

Отримати другий символ у рядку:

let text = "HELLO WORLD";
let letter = text.charAt(0);

Отримати другий символ у рядку:

let text = "HELLO WORLD";
let letter = text.charAt(1);

Отримати останній символ у рядку:

let text = "HELLO WORLD";
let letter = text.charAt(text.length-1);

Визначення та використання

Метод charAt()повертає символ за вказаним індексом (позицією) у рядку.

Індекс першого символу 0, другого 1, ...

Синтаксис

string.charAt(index)

Параметри

Parameter Description
index Optional.The index (position) of the character.Default = 0.

Повернене значення

Тип опис
Рядок Символ за вказаним індексом.Порожній рядок (""), якщо індекс виходить за межі діапазону.

Підтримка браузера

charAt

Переглянути сумісність з Can I use?

charAt