lastIndexOf()

Оновлено: 09.03.2023

Приклади

Пошук останнього входження "планети":

let text = "Hello planet earth, you are a great planet.";
let result = text.lastIndexOf("planet");
let text = "Hello planet earth, you are a great planet.";
let result = text.lastIndexOf("Planet");

Визначення та використання


Метод lastIndexOf()повертає індекс (позицію) останнього входження вказаного значення в рядку.

Метод lastIndexOf()шукає рядок від кінця до початку.

Метод lastIndexOf()повертає індекс з початку (позиція 0).

Метод lastIndexOf()повертає -1, якщо значення не знайдено.

Метод lastIndexOf()чутливий до регістру.

Синтаксис

string.lastIndexOf(searchvalue, start)

Параметри


Тип Опис
searchvalue Required.The string to search for.
start Optional.The position where to start.Default value is string length.

Повернене значення

Тип опис
Номер Позиція, де виникає пошукове значення.-1, якщо це ніколи не відбувається.

Підтримка браузера


lastIndexOf

Переглянути сумісність з Can I use?

lastIndexOf