localeCompare()

Оновлено: 09.03.2023

Приклади

Порівняйте "ab" з "cd":

let text1 = "ab";
let text2 = "cd";
let result = text1.localeCompare(text2);
let text1 = "cd";
let text2 = "ab";
let result = text1.localeCompare(text2);

Визначення та використання


Метод localeCompare()порівнює два рядки в поточній локалі.

Метод localeCompare()повертає порядок сортування -1, 1 або 0 (до, після або рівно).

Поточна мова базується на мовних налаштуваннях браузера.

Синтаксис


string.localeCompare(compareString)

Параметри


Тип Опис
compareString Required.The string to compare with.

Повернене значення

Тип опис
Номер Одне з 3 значень:
-1, якщо рядок відсортовано перед compareString
0, якщо два рядки рівні
1, якщо рядок відсортовано після compareString

Підтримка браузера

localeCompare

Переглянути сумісність з Can I use?

localeCompare