repeat()

Оновлено: 09.03.2023

Приклади

Створіть копії тексту:

let text = "Hello world!";
let result = text.repeat(2);
let text = "Hello world!";
let result = text.repeat(4);

Визначення та використання

Метод repeat()повертає рядок із кількістю копій рядка.

Метод repeat()повертає новий рядок.

Метод repeat()не змінює вихідний рядок.

Синтаксис

string.repeat(count)

Параметри

Тип Опис
count Required.The number of copies.

Повернене значення

Тип опис
Рядок Копії оригінального рядка.

Підтримка браузера


repeat

Переглянути сумісність з Can I use?

repeat