extends

Оновлено: 09.03.2023

приклад

Створіть клас під назвою "Model", який успадкує методи від класу "Car":

class Car {
 constructor(brand) {
  this.carname = brand;
 }
 present() {
  return 'I have a ' + this.carname;
 }
}

class Model extends Car {
 constructor(brand, mod) {
  super(brand);
  this.model = mod;
 }
 show() {
  return this.present() + ', it is a ' + this.model;
 }
}

mycar = new Model("Ford", "Mustang");
document.getElementById("demo").innerHTML = mycar.show();

Визначення та використання

Ключове extends слово використовується для створення дочірнього класу іншого класу (батька).

Дочірній клас успадковує всі методи іншого класу.

Спадкування корисне для повторного використання коду: повторно використовуйте властивості та методи існуючого класу під час створення нового класу.

Примітка. З прикладу вище; Метод super()посилається на батьківський клас. Викликаючи super()метод у методі конструктора, ми викликаємо метод конструктора батьківського елемента та отримуємо доступ до його властивостей і методів.

Підтримка браузера

extends

Переглянути сумісність з Can I use?

extends

Синтаксис

class childClass extends parentClass

Технічні деталі

Версія JavaScript:ECMAScript 2015 (ES6)