static

Оновлено: 09.03.2023

приклад

Створіть статичний метод і викличте його в класі:

class Car {
 constructor(brand) {
  this.carname = brand;
 }
 static hello() { // static method
  return "Hello!!";
 }
}

mycar = new Car("Ford");

//Call 'hello()' on the class Car:
document.getElementById("demo").innerHTML = Car.hello();

//and NOT on the 'mycar' object:
//document.getElementById("demo").innerHTML = mycar.hello();
//this would raise an error.

Визначення та використання

Ключове static слово визначає статичні методи для класів.

Статичні методи викликаються безпосередньо в класі ( Carз наведеного вище прикладу) без створення екземпляра/об’єкта ( mycar) класу.

Підтримка браузера

static

Переглянути сумісність з Can I use?

static

Синтаксис

static methodName()

Технічні деталі

Версія JavaScript:ECMAScript 2015 (ES6)

Більше прикладів

Якщо ви хочете використовувати об’єкт mycar у статичному методі, ви можете надіслати його як параметр:

приклад

Надішліть "mycar" як параметр:

class Car {
 constructor(brand) {
  this.carname = brand;
 }
 static hello(x) {
  return "Hello " + x.carname;
 }
}

mycar = new Car("Ford");

document.getElementById("demo").innerHTML = Car.hello(mycar);