super

Оновлено: 09.03.2023

Визначення та використання

Ключове superслово використовується для виклику конструктора батьківського класу для доступу до властивостей і методів батьківського класу.

приклад

Створіть клас під назвою "Model", який успадкує методи від класу "Car", використовуючи ключове extendsслово.

Викликаючи super()метод у методі-конструкторі, ми викликаємо батьківський метод-конструктор і отримуємо доступ до батьківських властивостей і методів:

class Car {
 constructor(brand) {
  this.carname = brand;
 }
 present() {
  return 'I have a ' + this.carname;
 }
}

class Model extends Car {
 constructor(brand, mod) {
  super(brand);
  this.model = mod;
 }
 show() {
  return this.present() + ', it is a ' + this.model;
 }
}

mycar = new Model("Ford", "Mustang");
document.getElementById("demo").innerHTML = mycar.show();

Підтримка браузера

super

Переглянути сумісність з Can I use?

super

Синтаксис

super(arguments); // calls the parent constructor (only inside the constructor)
super.parentMethod(arguments); // calls a parent method

Технічні деталі

Версія JavaScript:ECMAScript 2015 (ES6)