isFinite()

Оновлено: 09.03.2023

Приклади

Перевірте, чи число скінченне:

let result = isFinite(123);
let result = isFinite("123");

Визначення та використання

Метод isFinite()повертає true , якщо значення є кінцевим числом.

Нескінченними (не кінцевими) значеннями є Infinity, -InfinityабоNaN

Різниця між isFinite() і Number.isFinite()

isFinite()повертає true, якщо значення є кінцевим числом.

Number.isFinite()повертає true, якщо число є кінцевим.

Іншими словами:

isFinite()перетворює значення на число перед його перевіркою.

Приклади

// This returns true
isFinite(123)
// This returns false
Number.isFinite("123")

Синтаксис

isFinite(value)

Параметри

Parameter Description
value Required. The value to be tested.

Повернене значення

Тип опис
Логічне значення. falseякщо значенням є Infinity, -Infinity або NaN. Інакше true.

Підтримка браузера

isFinite

Переглянути сумісність з Can I use?

isFinite