isNaN()

Оновлено: 09.03.2023

приклад

Перевірте, чи є значення NaN:

isNaN(123);
isNaN(-1.23);
isNaN(5-2);
isNaN(0);
isNaN('123');
isNaN('Hello');
isNaN('2005/12/12');

Визначення та використання

У JavaScript NaNце скорочення від "Not-a-Number".

Метод isNaN()повертає true, якщо значення дорівнює NaN.

Метод isNaN()перетворює значення на число перед його перевіркою.

Різниця між isnan() і Number.isnan()

isNaN()метод повертає true , якщо значення не є числом.

Number.isNaN()повертає true , якщо число не є числом.

Іншими словами:

isNaN()перетворює значення на число перед його перевіркою.

Приклади

// This returns true;
isNaN('Hello');
// This returns false;
Number.isNaN('Hello');

Синтаксис

isNaN(value)

Параметри

Parameter Description
value Required. The value to be tested.

Повернене значення

Тип опис
Логічне значення true, якщо значення NaN, інакше false.

Підтримка браузера

isNaN

Переглянути сумісність з Can I use?

isNaN