Number()

Оновлено: 09.03.2023

Приклади

Перетворення логічних значень і дат на число:

Number(true);
Number(false);
Number(new Date());

Визначення та використання

Метод Number()перетворює значення на число.

Якщо значення неможливо перетворити, NaNповертається.

Примітки

Для логічних значень Number() повертає 0 або 1.

Для дат Number() повертає мілісекунди з 00:00:00 1 січня 1970 року.

Для рядків Number() повертає число або NaN.

Синтаксис

Number(value)

Параметри

Parameter Description
value Optional. A JavaScript value (variable).

Повернене значення

Тип опис
Номер Повертає значення як число. Якщо значення не можна перетворити на число, повертається NaN. Якщо значення не вказано, повертається 0.

Підтримка браузера

Number

Переглянути сумісність з Can I use?

Number