parseFloat()

Оновлено: 09.03.2023

Приклад

Проаналізуйте різні значення:

parseFloat(10);
parseFloat("10");
parseFloat("10.33");
parseFloat("34 45 66");
parseFloat("He was 40");

Визначення та використання

Метод parseFloat()аналізує значення як рядок і повертає перше число.

Примітки

Якщо перший символ не можна перетворити, NaNповертається.

Пробіли на початку та в кінці ігноруються.

Повертається лише перше знайдене число.

Синтаксис

parseFloat(value)

Параметри

Parameter Description
value Required. The value to parse.

Повернене значення

Тип опис
Номер NaN, якщо номер не знайдено.

Підтримка браузера

parseFloat

Переглянути сумісність з Can I use?

parseFloat