parseInt()

Оновлено: 09.03.2023

приклад

Проаналізуйте різні значення:

parseInt("10");
parseInt("10.00");
parseInt("10.33");
parseInt("34 45 66");
parseInt(" 60 ");
parseInt("40 years");
parseInt("He was 40");

Визначення та використання

Метод parseIntаналізує значення як рядок і повертає перше ціле число.

Параметр radix визначає систему числення для використання:

2 = двійковий, 8 = вісімковий, 10 = десятковий, 16 = шістнадцятковий.

Якщо основу опущено, JavaScript припускає основу 10. Якщо значення починається з «0x», JavaScript припускає основу 16.

Примітки

Якщо перший символ не можна перетворити, NaNповертається.

Пробіли на початку та в кінці ігноруються.

Повертається лише перше знайдене ціле число.

Старі браузери повертатимуть 8 для parseInt("010"). Старіші версії ECMAScript використовували вісімкове число (основа 8) для значень, що починалися з «0». З ECMAScript 5 (2009) за замовчуванням використовується десяткове число (основне число 10).

Синтаксис

parseInt(string, radix)

Параметри

Parameter Description
value Required. The value to be parsed.
radix Optional. Default is 10. A number (2 to 36) specifying the number system.

Повернене значення

Тип опис
Номер. NaN, якщо ціле число не знайдено.

Підтримка браузера

parseInt

Переглянути сумісність з Can I use?

parseInt