prototype

Оновлено: 09.03.2023

приклад

Використовуйте властивість prototype, щоб додати нову властивість до всіх об’єктів даного типу:

function employee(name, jobtitle, born) {
  this.name = name;
  this.jobtitle = jobtitle;
  this.born = born;
}
employee.prototype.salary = 2000;

const fred = new employee("Fred Flintstone", "Caveman", 1970);

Визначення та використання

Це prototypeглобальна властивість, доступна для всіх об’єктів JavaScript.

Властивість prototypeдозволяє додавати нові властивості та методи до об’єктів.

Синтаксис

object.prototype.name = value

Підтримка браузера

prototype

Переглянути сумісність з Can I use?

prototype