toString()

Оновлено: 09.03.2023

Приклади

Використання toString() для масиву:

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
let text = fruits.toString();

Використання toString() для об’єкта:

const person = {
  firstName: "John",
  lastName: "Doe",
  age: 50,
  eyeColor: "blue"
};
const keys = person.toString();

Використання Object.toString() для об’єкта:

const person = {
  firstName: "John",
  lastName: "Doe",
  age: 50,
  eyeColor: "blue"
};
const keys = Object.toString(person);

Визначення та використання

Метод toString()повертає об’єкт у вигляді рядка.

Метод toString()повертає "[object Object]", якщо він не може повернути рядок.

Object.toString()завжди повертає конструктор об'єкта.

Метод toString()не змінює вихідний об'єкт.

Примітка

Кожен об’єкт JavaScript має toString()метод.

Цей toString()метод використовується всередині JavaScript, коли об’єкт потрібно відобразити як текст (як у HTML) або коли об’єкт потрібно використовувати як рядок.

Зазвичай ви не будете використовувати його у своєму коді.

Підтримка браузера

toString

Переглянути сумісність з Can I use?

toString

Синтаксис

object.toString()

Параметри

ЖОДНОГО

Повернене значення

Рядок, що представляє об'єкт.

Або "[тип об'єкта]", якщо він не може повернути рядок.