substr()

Оновлено: 09.03.2023

Приклади

Витягти підрядок із тексту:

let text = "Hello world!";
let result = text.substr(1, 4);

Почніть з позиції 2:


let result = text.substr(2);

Визначення та використання


Метод substr()виділяє частину рядка.

Метод substr()починається з указаної позиції та повертає вказану кількість символів.

Метод substr()не змінює вихідний рядок.

Щоб отримати символи з кінця рядка, використовуйте від’ємну початкову позицію.

Синтаксис

string.substr(start, length)

Параметри

Тип Опис
start Потрібний. Початкова позиція. Перший символ має індекс 0. Якщо початок більший за довжину, substr() повертає "". Якщо початок відємне, substr() відраховує від кінця рядка.
length Необовязково. Кількість символів для вилучення. Якщо опущено, витягується решта рядка

Повернене значення


Тип опис
Рядок Рядок, що містить видобуту частину.Якщо довжина 0 або відємна, повертається порожній рядок.

Підтримка браузера


substr

Переглянути сумісність з Can I use?

substr