substring()

Оновлено: 09.03.2023

Приклади

Витягти підрядок із тексту:


let text = "Hello world!";
let result = text.substring(1, 4);

Почніть з позиції 2:


let result = text.substring(2);

Визначення та використання

Метод substring()витягує символи між двома індексами (позиціями) із рядка та повертає підрядок.

Метод substring()витягує символи від початку до кінця (ексклюзивно).

Метод substring()не змінює вихідний рядок.

Якщо початок більше ніж кінець, аргументи міняються місцями: (4, 1) = (1, 4).

Початкові або кінцеві значення, менші за 0, розглядаються як 0.


Синтаксис


string.substring(start, end)

Параметри


Parameter Description
start Required.Start position.First character is at index 0.
end Optional.End position (up to, but not including).If omitted: the rest of the string.

Повернене значення


Тип опис
Рядок Рядок, що містить витягнуті символи.

Підтримка браузера


substring

Переглянути сумісність з Can I use?

substring