Java Inner Classes

Оновлено: 22.05.2023

Внутрішні класи Java

У Java також можна вкладати класи (клас у класі). Мета вкладених класів - згрупувати класи, які належать один до одного, що робить ваш код більш читабельним та зручним для супроводу.

Щоб отримати доступ до внутрішнього класу, створіть об'єкт зовнішнього класу, а потім створіть об'єкт внутрішнього класу:

class OuterClass {
 int x = 10;

 class InnerClass {
  int y = 5;
 }
}

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  OuterClass myOuter = new OuterClass();
  OuterClass.InnerClass myInner = myOuter.new InnerClass();
  System.out.println(myInner.y + myOuter.x);
 }
}

// Outputs 15 (5 + 10)

Приватний внутрішній клас

На відміну від "звичайного" класу, внутрішній клас може бути приватним або захищеним. Якщо ви не хочете, щоб зовнішні об'єкти мали доступ до внутрішнього класу, оголосіть його приватним:

class OuterClass {
 int x = 10;

 private class InnerClass {
  int y = 5;
 }
}

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  OuterClass myOuter = new OuterClass();
  OuterClass.InnerClass myInner = myOuter.new InnerClass();
  System.out.println(myInner.y + myOuter.x);
 }
}

Якщо ви намагаєтесь отримати доступ до приватного внутрішнього класу із зовнішнього класу, виникає помилка:

Main.java:13: error: OuterClass.InnerClass has private access in OuterClass
    OuterClass.InnerClass myInner = myOuter.new InnerClass();
              ^

Статичний внутрішній клас

Внутрішній клас також може бути статичним, що означає, що ви можете отримати доступ до нього без створення об'єкта зовнішнього класу:

class OuterClass {
 int x = 10;

 static class InnerClass {
  int y = 5;
 }
}

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  OuterClass.InnerClass myInner = new OuterClass.InnerClass();
  System.out.println(myInner.y);
 }
}

// Outputs 5
Примітка: так само як і статичні атрибути та методи, статичний внутрішній клас не має доступу до членів зовнішнього класу.

Доступ до зовнішнього класу з внутрішнього класу

Однією з переваг внутрішніх класів є те, що вони можуть отримувати доступ до атрибутів і методів зовнішнього класу:

class OuterClass {
 int x = 10;

 class InnerClass {
  public int myInnerMethod() {
   return x;
  }
 }
}

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  OuterClass myOuter = new OuterClass();
  OuterClass.InnerClass myInner = myOuter.new InnerClass();
  System.out.println(myInner.myInnerMethod());
 }
}

// Outputs 10