Java Comments

Оновлено: 22.05.2023

Коментарі на Java

Коментарі можна використовувати для пояснення коду на Java, щоб зробити його більш читабельним. Вони також можуть бути використані для запобігання виконанню при тестуванні альтернативного коду.

Однорядкові коментарі

Однорядкові коментарі починаються з двох прямих скісних рисок (//).

Будь-який текст між // і кінцем рядка ігнорується Java (не виконується).

У цьому прикладі використовується однорядковий коментар перед рядком коду:

// This is a comment
System.out.println("Hello World");

У цьому прикладі використовується однорядковий коментар в кінці рядка коду:

System.out.println("Hello World"); // This is a comment

Багаторядкові коментарі Java

Багаторядкові коментарі починаються з /* і закінчуються */.

Будь-який текст між /* та */ буде проігноровано Java.

У цьому прикладі для пояснення коду використовується багаторядковий коментар (блок коментарів):

/* The code below will print the words Hello World
to the screen, and it is amazing */
System.out.println("Hello World");
Однорядкові чи багаторядкові коментарі? Ви самі вирішуєте, як вам зручніше. Зазвичай ми використовуємо // для коротких коментарів, а /* */ для довших.