Java Syntax

Оновлено: 22.05.2023

Синтаксис Java

У попередньому розділі ми створили Java-файл з назвою Main.java і використали наступний код для виведення на екран привітання "Hello World":

Main.java

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World");
  }
}

Кожен рядок коду, який виконується в Java, повинен бути всередині класу. У нашому прикладі ми назвали клас Main. Клас завжди повинен починатися з першої великої літери.

Примітка: Java чутлива до регістру: "MyClass" і "myclass" мають різне значення.

Ім'я java-файлу має збігатися з ім'ям класу. При збереженні файлу зберігайте його, використовуючи ім'я класу, і додайте ".java" в кінці імені файлу. Щоб запустити наведений вище приклад на вашому комп'ютері, переконайтеся, що Java встановлено належним чином: Перейдіть до розділу Початок роботи, щоб дізнатися, як встановити Java. На виході повинно бути отримано

Hello World

Основний метод

Метод main() є обов'язковим, і ви побачите його в кожній програмі на Java:

public static void main(String[] args)

Буде виконано будь-який код всередині методу main(). Не хвилюйтеся про ключові слова до і після main. Ви познайомитеся з ними крок за кроком, читаючи цей підручник.

Наразі просто пам'ятайте, що кожна програма на Java має ім'я класу, яке має збігатися з ім'ям файлу, і що кожна програма повинна містити метод main().

System.out.println()

Усередині методу main() ми можемо використовувати метод println() для виведення рядка тексту на екран:

public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Hello World");
}
Зауваження: Фігурні дужки {} позначають початок і кінець блоку коду. System - це вбудований клас Java, який містить корисні члени, такі як out, скорочено від "виведення". Метод println(), скорочено від "вивести рядок", використовується для виведення значення на екран (або у файл). Не хвилюйтеся надто сильно про System, out і println(). Просто знайте, що для виведення даних на екран вони потрібні разом. Також слід пам'ятати, що кожен оператор коду повинен закінчуватися крапкою з комою (;).