Java Break/Continue

Оновлено: 22.05.2023

Перерва на Java

Ви вже бачили оператор break, який використовувався у попередньому розділі цього підручника. Він використовувався для того, щоб "вискочити" з оператора switch.

Оператор break також можна використовувати для виходу з циклу.

Цей приклад зупиняє цикл, коли i дорівнює 4:

for (int i = 0; i < 10; i++) {
 if (i == 4) {
  break;
 }
 System.out.println(i);
}

Java Продовжити

Оператор continue перериває одну ітерацію (у циклі), якщо виникає вказана умова, і продовжує виконання наступної ітерації у циклі.

У цьому прикладі пропускається значення 4:

for (int i = 0; i < 10; i++) {
 if (i == 4) {
  continue;
 }
 System.out.println(i);
}

Переривання та продовження в циклі while

Ви також можете використовувати break і continue в циклах while:

int i = 0;
while (i < 10) {
 System.out.println(i);
 i++;
 if (i == 4) {
  break;
 }
}
int i = 0;
while (i < 10) {
 if (i == 4) {
  i++;
  continue;
 }
 System.out.println(i);
 i++;
}