Java Files

Оновлено: 22.05.2023

Робота з файлами є важливою частиною будь-якої програми.

Java має декілька методів для створення, читання, оновлення та видалення файлів.

Обробка файлів Java

Клас File з пакету java.io дозволяє нам працювати з файлами.

Щоб використовувати клас File, створіть об'єкт класу і вкажіть ім'я файлу або ім'я каталогу:

import java.io.File;  // Import the File class

File myObj = new File("filename.txt"); // Specify the filename
Якщо ви не знаєте, що таке пакет, прочитайте наш підручник з пакетів Java.

Клас File має багато корисних методів для створення та отримання інформації про файли. Наприклад

Method Type Description canRead() Boolean Tests whether the file is readable or not canWrite() Boolean Tests whether the file is writable or not createNewFile() Boolean Creates an empty file delete() Boolean Deletes a file exists() Boolean Tests whether the file exists getName() String Returns the name of the file getAbsolutePath() String Returns the absolute pathname of the file length() Long Returns the size of the file in bytes list() String[] Returns an array of the files in the directory mkdir() Boolean Creates a directory

У наступних розділах ви дізнаєтеся, як створювати, записувати, читати і видаляти файли: