Java Type Casting

Оновлено: 22.05.2023

Приведення типів Java

Приведення типів - це коли ви присвоюєте значення одного примітивного типу даних іншому типу.

У мові Java існує два типи приведення:

Розширювальне приведення (автоматично) - перетворення меншого типу до більшого розміру byte -> short -> char -> int -> long -> float -> double Звужуюче приведення (вручну) - перетворення більшого типу до типу меншого розміру double -> float -> long -> int -> char -> short -> byte

Розширювальне лиття

Розширювальне лиття виконується автоматично при переході від меншого розміру до більшого:

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int myInt = 9;
  double myDouble = myInt; // Automatic casting: int to double

  System.out.println(myInt);   // Outputs 9
  System.out.println(myDouble);  // Outputs 9.0
 }
}

Звужувальний кастинг

Звуження приведення слід виконувати вручну, помістивши тип у круглі дужки перед значенням:

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  double myDouble = 9.78d;
  int myInt = (int) myDouble; // Manual casting: double to int

  System.out.println(myDouble);  // Outputs 9.78
  System.out.println(myInt);   // Outputs 9
 }
}