Java Read Files

Оновлено: 22.05.2023

Прочитати файл

У попередньому розділі ви дізналися, як створювати і записувати файли.

У наступному прикладі ми використовуємо клас Scanner для читання вмісту текстового файлу, створеного у попередній главі:

import java.io.File; // Import the File class
import java.io.FileNotFoundException; // Import this class to handle errors
import java.util.Scanner; // Import the Scanner class to read text files

public class ReadFile {
 public static void main(String[] args) {
  try {
   File myObj = new File("filename.txt");
   Scanner myReader = new Scanner(myObj);
   while (myReader.hasNextLine()) {
    String data = myReader.nextLine();
    System.out.println(data);
   }
   myReader.close();
  } catch (FileNotFoundException e) {
   System.out.println("An error occurred.");
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

На виході буде:

Files in Java might be tricky, but it is fun enough!

Отримати інформацію про файл

Щоб отримати більше інформації про файл, скористайтеся будь-яким з методів File:

import java.io.File; // Import the File class

public class GetFileInfo { 
 public static void main(String[] args) {
  File myObj = new File("filename.txt");
  if (myObj.exists()) {
   System.out.println("File name: " + myObj.getName());
   System.out.println("Absolute path: " + myObj.getAbsolutePath());
   System.out.println("Writeable: " + myObj.canWrite());
   System.out.println("Readable " + myObj.canRead());
   System.out.println("File size in bytes " + myObj.length());
  } else {
   System.out.println("The file does not exist.");
  }
 }
}

На виході буде:

File name: filename.txt
Absolute path: C:\Users\MyName\filename.txt
Writeable: true
Readable: true
File size in bytes: 0
Примітка: В Java API є багато доступних класів, які можна використовувати для читання і запису файлів на Java: FileReader, BufferedReader, Files, Scanner, FileInputStream, FileWriter, BufferedWriter, FileOutputStream тощо. Вибір методу залежить від версії Java, з якою ви працюєте, а також від того, чи потрібно вам читати байти або символи, розміру файлу/рядків тощо. Підказка: Щоб видалити файл, прочитайте наш розділ Видалення файлів у Java.