Java Polymorphism

Оновлено: 22.05.2023

Поліморфізм Java

Поліморфізм означає "багато форм", і він виникає, коли ми маємо багато класів, які пов'язані один з одним шляхом успадкування.

Як ми вже зазначали в попередньому розділі, успадкування дозволяє нам успадковувати атрибути та методи з іншого класу. Поліморфізм використовує ці методи для виконання різних завдань. Це дозволяє нам виконувати одну і ту ж дію різними способами.

Наприклад, уявіть собі суперклас Animal, який має метод animalSound(). Підкласами Animal можуть бути Pigs, Cats, Dogs, Birds - і вони також мають власну реалізацію звуку тварини (свиня хрюкає, кіт нявкає і т.д.):

class Animal {
 public void animalSound() {
  System.out.println("The animal makes a sound");
 }
}

class Pig extends Animal {
 public void animalSound() {
  System.out.println("The pig says: wee wee");
 }
}

class Dog extends Animal {
 public void animalSound() {
  System.out.println("The dog says: bow wow");
 }
}
Пам'ятайте з розділу Спадкування, що ми використовуємо ключове слово extends для успадкування від класу.

Тепер ми можемо створити об'єкти Pig та Dog і викликати метод animalSound() для них обох:

class Animal {
 public void animalSound() {
  System.out.println("The animal makes a sound");
 }
}

class Pig extends Animal {
 public void animalSound() {
  System.out.println("The pig says: wee wee");
 }
}

class Dog extends Animal {
 public void animalSound() {
  System.out.println("The dog says: bow wow");
 }
}

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Animal myAnimal = new Animal(); // Create a Animal object
  Animal myPig = new Pig(); // Create a Pig object
  Animal myDog = new Dog(); // Create a Dog object
  myAnimal.animalSound();
  myPig.animalSound();
  myDog.animalSound();
 }
}
Навіщо і коли використовувати "успадкування" і "поліморфізм"? - Це корисно для повторного використання коду: повторно використовувати атрибути і методи існуючого класу при створенні нового класу.