Java Scope

Оновлено: 22.05.2023

Область застосування Java

У Java змінні доступні лише в межах області, в якій вони створені. Це називається областю видимості.

Метод Сфера застосування

Змінні, оголошені безпосередньо всередині методу, доступні в будь-якому місці методу після рядка коду, в якому вони були оголошені:

public class Main {
 public static void main(String[] args) {

  // Code here CANNOT use x

  int x = 100;

  // Code here can use x
  System.out.println(x);

Обсяг блоку

Під блоком коду мається на увазі весь код між фігурними дужками {}.

Змінні, оголошені всередині блоків коду, доступні лише за кодом між фігурними дужками, який слідує за рядком, в якому було оголошено змінну:

public class Main {
 public static void main(String[] args) {

  // Code here CANNOT use x

  { // This is a block

   // Code here CANNOT use x

   int x = 100;

   // Code here CAN use x
   System.out.println(x);

  } // The block ends here

 // Code here CANNOT use x

 }
}
Блок коду може існувати самостійно або належати до інструкцій if, while або for. У випадку з оператором for, змінні, оголошені в самому операторі, також доступні в межах області видимості блоку.