Accessibility

Оновлено: 27.04.2023

Ступінь, до якого ваш продукт є інклюзивним і може бути використаний найширшим колом людей. Ми бачимо це в нашому фізичному просторі, де замість сходів є пандус, яким можуть користуватися люди з тимчасовою або постійною обмеженою рухливістю. І якщо людині, якій потрібен пандус для доступу до будівлі, допомагають, то людина, яка, можливо, піднімається сходами, також може користуватися пандусом і отримувати від цього користь.