HEX value

Оновлено: 27.04.2023

HEX - це абревіатура шістнадцяткового коду.

Цей код кольору вказує комп'ютерам і пристроям, який колір відображати за допомогою трьох пар цифр, що представляють червоний, зелений і синій кольори RGB. Код починається зі знака фунта (#), за яким слідують шість шістнадцяткових значень або три пари шістнадцяткових значень, що складаються з цифр 0-9 та літер A-F. Наприклад, #907CFF відтворюється як фіолетовий колір і записується коротше, ніж комбінація RGB, яку він представляє: 144, 124, 255.

HEX-значення широко використовуються в Інтернеті в коді HTML і CSS.