Boolean operation

Оновлено: 27.04.2023

У дизайні функції об'єднання, віднімання, перетину та виключення використовуються для об'єднання векторних об'єктів у різні способи.


Булеві операції виникли в математичній логіці з використанням комбінацій істинності та хибності. Булева логіка широко використовується в комп'ютерному програмуванні.