Повні програми на Python

Оновлено: 24.04.2023

Хоча в специфікації мови не обов’язково вказувати, як викликається інтерпретатор мови, корисно мати уявлення про повну програму Python. Повна програма Python виконується в мінімально ініціалізованому середовищі: усі вбудовані та стандартні модулі доступні, але жоден не ініціалізований, за винятком sys (різні системні служби), builtins (вбудований -in функції, винятки та None) і __main__. Останній використовується для надання локального та глобального простору імен для виконання повної програми.

Синтаксис повної програми на Python такий же, як і для введення файлів, описаний у наступному розділі.

Інтерпретатор також може бути викликаний в інтерактивному режимі; в цьому випадку він не читає і не виконує повну програму, а читає і виконує один оператор (можливо, складений) за раз. Початкове середовище ідентично повній програмі; кожен оператор виконується в просторі імен __main__.

Повну програму можна передати інтерпретатору в трьох формах: за допомогою параметра командного рядка -c string, як файл, переданий як перший аргумент командного рядка, або як стандартний ввід. Якщо файл або стандартний вхід є пристроєм tty, інтерпретатор переходить в інтерактивний режим; інакше він виконує файл як повну програму.