Конкатенація рядкового літералу

Оновлено: 28.04.2023

Кілька суміжних рядкових або байтових літералів (розмежованих пробілами), можливо, з використанням різних угод про цитування, дозволено, і їхнє значення таке ж, як і їх об’єднання. Таким чином, "hello" 'world' еквівалентно "helloworld". Цю функцію можна використати, щоб зменшити кількість потрібних зворотних похилих рис, щоб зручно розділити довгі рядки на довгі рядки або навіть додати коментарі до частин рядків, наприклад:

re.compile("[A-Za-z_]"    # letter or underscore
      "[A-Za-z0-9_]*"  # letter, digit or underscore
     )

Зауважте, що ця функція визначена на синтаксичному рівні, але реалізована під час компіляції. Для об’єднання рядкових виразів під час виконання необхідно використовувати оператор «+». Також зауважте, що конкатенація літералів може використовувати різні стилі лапок для кожного компонента (навіть змішування необроблених рядків і рядків у потрійних лапках), а форматовані рядкові літерали можуть бути об’єднані з простими рядковими літералами.