Оператор while

Оновлено: 24.04.2023

Інструкція while використовується для повторного виконання, доки вираз є істинним:

while_stmt ::=  "while" assignment_expression ":" suite
                ["else" ":" suite]

Це багаторазово перевіряє вираз і, якщо воно вірне, виконує перший набір; якщо вираз є хибним (що може бути першим, коли його перевіряють), набір пропозиції else виконується, і цикл припиняється.

Інструкція break, виконана в першому наборі, завершує цикл без виконання набору речень else. Інструкція continue, виконана в першому наборі, пропускає решту пакета і повертається до перевірки виразу.