Роздільники

Оновлено: 28.04.2023

Наступні лексеми служать роздільниками в граматиці:

(    )    [    ]    {    }
,    :    .    ;    @    =    ->
+=   -=   *=   /=   //=   %=   @=
&=   |=   ^=   >>=   <<=   **=

Крапка також може зустрічатися в літералах із плаваючою комою та уявних літералах. Послідовність із трьох періодів має особливе значення як літерали еліпсису. Друга половина списку, розширені оператори присвоєння, лексично служать роздільниками, але також виконують операції.

Наступні друковані символи ASCII мають спеціальне значення як частина інших токенів або іншим чином важливі для лексичного аналізатора:

'    "    #    \

Наступні друковані символи ASCII не використовуються в Python. Їх поява поза рядковими літералами та коментарями є безумовною помилкою:

$    ?    `

Виноски

1 https://www.unicode.org/Public/11.0.0/ucd/NameAliases.txt