Пошук

Оновлено: 28.04.2023

Щоб розпочати пошук, Python потребує повної назви модуля (або пакета, але для цілей цього обговорення різниця несуттєва), який імпортується. Це ім’я може походити з різних аргументів оператора import або з параметрів функцій importlib.import_module() або __import__().

Ця назва використовуватиметься на різних етапах пошуку імпорту, і це може бути пунктирний шлях до підмодуля, напр. foo.bar.baz. У цьому випадку Python спочатку намагається імпортувати foo, потім foo.bar і, нарешті, foo.bar.baz. Якщо будь-який із проміжних імпортів не вдається, виникає помилка ModuleNotFoundError.