Коментарі

Оновлено: 24.04.2023

Коментар починається з символу решетки (#), який не є частиною рядкового літералу, і закінчується в кінці фізичного рядка. Коментар означає кінець логічного рядка, якщо не викликаються неявні правила з’єднання рядків. Коментарі ігноруються синтаксисом.