Визначення функції співпрограми

Оновлено: 24.04.2023

async_funcdef ::= [decorators] "async" "def" funcname "(" [parameter_list] ")"
          ["->" expression] ":" suite

Виконання співпрограм Python можна призупинити та відновити в багатьох точках (див. coroutine). Вирази await, async for і async with можна використовувати лише в тілі функції співпрограми.

Функції, визначені за допомогою синтаксису async def, завжди є функціями співпрограми, навіть якщо вони не містять ключових слів await або async.

Використання виразу yield from всередині тіла функції співпрограми є SyntaxError.

Приклад функції співпрограми:

async def func(param1, param2):
  do_stuff()
  await some_coroutine()