Явне з’єднання рядків

Оновлено: 28.04.2023

Два або більше фізичних рядків можна об’єднати в логічні рядки за допомогою символів зворотної похилої риски (\), таким чином: коли фізичний рядок закінчується зворотною похилою рискою, яка не є частиною рядкового літералу чи коментаря, він об’єднується за допомогою наступного: утворюючи один логічний рядок, видаляючи зворотну косу риску та наступний символ кінця рядка. Наприклад:

if 1900 < year < 2100 and 1 <= month <= 12 \
   and 1 <= day <= 31 and 0 <= hour < 24 \
   and 0 <= minute < 60 and 0 <= second < 60:   # Looks like a valid date
        return 1

Рядок, який закінчується зворотною скісною рискою, не може містити коментаря. Зворотна коса риска не продовжує коментар. Зворотний слеш не продовжує лексему, за винятком рядкових літералів (тобто лексеми, окрім рядкових літералів, не можна розділити на фізичні рядки за допомогою зворотної похилої риски). Зворотний слеш неприпустимий в іншому місці рядка за межами рядкового літералу.