Пробіли між маркерами

Оновлено: 24.04.2023

За винятком початку логічного рядка або в рядкових літералах, символи пропуску, символи табуляції та переходу форми можуть використовуватися як взаємозамінні для розділення токенів. Пробіл потрібен між двома лексемами, лише якщо їх конкатенація інакше може бути інтерпретована як інша лексема (наприклад, ab — одна лексема, а b — це дві лексеми).