Очікуйте вираження

Оновлено: 24.04.2023

Призупинити виконання coroutine на об’єкті awaitable. Можна використовувати лише всередині функції співпрограми (coroutine function).

await_expr ::=  "await" primary