Оператор async for

Оновлено: 24.04.2023

async_for_stmt ::= "async" for_stmt

asynchronous iterable надає метод __aiter__, який безпосередньо повертає asynchronous iterator, який може викликати асинхронний код у своєму методі __anext__.

Оператор async for дозволяє зручно виконувати ітерації над асинхронними ітераціями.

Наступний код:

async for TARGET in ITER:
  SUITE
else:
  SUITE2

Семантично еквівалентний:

iter = (ITER)
iter = type(iter).__aiter__(iter)
running = True

while running:
  try:
    TARGET = await type(iter).__anext__(iter)
  except StopAsyncIteration:
    running = False
  else:
    SUITE
else:
  SUITE2

See also __aiter__() and __anext__() for details.

Це SyntaxError, якщо використовувати оператор async for поза тілом функції співпрограми.