Емуляція загальних типів

Оновлено: 28.04.2023

Використовуючи анотації типу, часто корисно параметризувати загальний тип (generic type) за допомогою нотації Python у квадратних дужках. Наприклад, анотацію list[int] можна використовувати для позначення list, у якому всі елементи мають тип int.

Зазвичай клас може бути параметризований, лише якщо він визначає спеціальний метод класу __class_getitem__().

classmethod object.__class_getitem__(cls, key) Повертає об’єкт, який представляє спеціалізацію загального класу за аргументами типу, знайденими в key. Коли визначено в класі, __class_getitem__() автоматично стає методом класу. Таким чином, немає необхідності прикрашати його @classmethod, коли він визначений.

from inspect import isclass

def subscribe(obj, x):
  """Return the result of the expression 'obj[x]'"""

  class_of_obj = type(obj)

  # If the class of obj defines __getitem__,
  # call class_of_obj.__getitem__(obj, x)
  if hasattr(class_of_obj, '__getitem__'):
    return class_of_obj.__getitem__(obj, x)

  # Else, if obj is a class and defines __class_getitem__,
  # call obj.__class_getitem__(x)
  elif isclass(obj) and hasattr(obj, '__class_getitem__'):
    return obj.__class_getitem__(x)

  # Else, raise an exception
  else:
    raise TypeError(
      f"'{class_of_obj.__name__}' object is not subscriptable"
    )
>>> # list has class "type" as its metaclass, like most classes:
>>> type(list)
<class 'type'>
>>> type(dict) == type(list) == type(tuple) == type(str) == type(bytes)
True
>>> # "list[int]" calls "list.__class_getitem__(int)"
>>> list[int]
list[int]
>>> # list.__class_getitem__ returns a GenericAlias object:
>>> type(list[int])
<class 'types.GenericAlias'>
>>> from enum import Enum
>>> class Menu(Enum):
...   """A breakfast menu"""
...   SPAM = 'spam'
...   BACON = 'bacon'
...
>>> # Enum classes have a custom metaclass:
>>> type(Menu)
<class 'enum.EnumMeta'>
>>> # EnumMeta defines __getitem__,
>>> # so __class_getitem__ is not called,
>>> # and the result is not a GenericAlias object:
>>> Menu['SPAM']
<Menu.SPAM: 'spam'>
>>> type(Menu['SPAM'])
<enum 'Menu'>