Змінні операції

Оновлено: 24.04.2023

Операції зсуву мають нижчий пріоритет, ніж арифметичні операції:

shift_expr ::=  a_expr | shift_expr ("<<" | ">>") a_expr

Ці оператори приймають цілі числа як аргументи. Вони зсувають перший аргумент вліво або вправо на кількість бітів, задану другим аргументом.

Цю операцію можна налаштувати за допомогою спеціальних методів __lshift__() і __rshift__().

Зсув праворуч на n бітів визначається як нижнє ділення на pow(2,n). Зсув ліворуч на n бітів визначається як множення на pow(2,n).