Оператор if

Оновлено: 24.04.2023

Оператор if використовується для умовного виконання:

if_stmt ::= "if" assignment_expression ":" suite
       ("elif" assignment_expression ":" suite)*
       ["else" ":" suite]

Він вибирає точно один із наборів, обчислюючи вирази один за іншим, доки один не буде визнаний істинним (див. розділ Логічні операції для визначення істинного та хибного); тоді цей набір виконується (і жодна інша частина оператора if не виконується і не оцінюється). Якщо всі вирази хибні, виконується набір пропозиції else, якщо вона є.