Лямбда

Оновлено: 24.04.2023

lambda_expr ::=  "lambda" [parameter_list] ":" expression

Лямбда-вирази (іноді їх називають лямбда-формами) використовуються для створення анонімних функцій. Вираз параметри лямбда: вираз дає об’єкт функції. Безіменний об’єкт поводиться як об’єкт-функція, визначений за допомогою:

def <lambda>(parameters):
    return expression

Перегляньте розділ Визначення функцій для синтаксису списків параметрів. Зауважте, що функції, створені за допомогою лямбда-виразів, не можуть містити оператори чи анотації.