Візерунки

Оновлено: 24.04.2023

Синтаксис верхнього рівня для патернів такий:

patterns    ::= open_sequence_pattern | pattern
pattern    ::= as_pattern | or_pattern
closed_pattern ::= | literal_pattern
          | capture_pattern
          | wildcard_pattern
          | value_pattern
          | group_pattern
          | sequence_pattern
          | mapping_pattern
          | class_pattern

Наведені нижче описи включатимуть опис «у простих термінах» того, що робить шаблон для цілей ілюстрації (заслуга Реймонда Геттінгера за документ, який надихнув більшість описів). Зауважте, що ці описи наведено лише для ілюстрації та можуть не відображати базову реалізацію. Крім того, вони не охоплюють усіх дійсних форм.