Літерали з плаваючою комою

Оновлено: 28.04.2023

Літерали з плаваючою комою описуються такими лексичними визначеннями:

floatnumber  ::= pointfloat | exponentfloat
pointfloat  ::= [digitpart] fraction | digitpart "."
exponentfloat ::= (digitpart | pointfloat) exponent
digitpart   ::= digit (["_"] digit)*
fraction   ::= "." digitpart
exponent   ::= ("e" | "E") ["+" | "-"] digitpart

Зауважте, що ціла та експонента завжди інтерпретуються з використанням основи 10. Наприклад, 077e010 є допустимим і позначає те саме число, що 77e10. Дозволений діапазон літералів із плаваючою комою залежить від реалізації. Як і в цілих літералах, підкреслення підтримуються для групування цифр.

Деякі приклади літералів з плаваючою комою:

3.14  10.  .001  1e100  3.14e-10  0e0  3.14_15_93