Вирази

Оновлено: 24.04.2023

Інструкції-вирази використовуються (здебільшого в інтерактивному режимі) для обчислення та запису значення або (зазвичай) для виклику процедури (функції, яка не повертає значущого результату; у Python процедури повертають значення None). Інші способи використання операторів-виразів дозволені та інколи корисні. Синтаксис оператора виразу:

expression_stmt ::=  starred_expression

Оператор виразу обчислює список виразів (який може бути одним виразом).

В інтерактивному режимі, якщо значення не є None, воно перетворюється на рядок за допомогою вбудованої функції repr(), а отриманий рядок записується до стандартного виводу в окремому рядку (крім випадків, коли результатом є None, так що виклики процедур не викликають жодних виводів.)